Mangaka Keiichiro Oki Passed Away

Mangaka Keiichiro Oki has passed away on November 19th. Keiichiro Oki is mostly known for his pachinko and pachisuro manga.