Young Magazine New Trial Readings

Trial Readings added:

- "Higantou" by Kouji Matsumoto
- "Gatabihi Kuruma de Ikou!!" by Masahiki Yamamoto