Anime Expo 2006: Seven Seas New Licenses

New titles from Seven Seas:

Kashimashi ~ Girl Meets Girl ~ by Akahori Satoru
Kodomo no Jikan by Watashiya Kaoru
Shinigami no Ballad novel series by Hasegawa Keisuke