ComiAsia Wins Prestigious "Red Herring 100 Asia" Award