Kami to Sengoku Seitokai to End

Takada Kyosuke's Kami to Sengoku Seitokai (Original Story: Akahori Satoru) will end in Weekly Shonen Magazine No.42, on sale 9/20.