Gegege no Kitaro Police Station

Tags:

The Sakaiminatoshi city (Tottori Prefecture, Japan) police station in front of the JR Sakaiminato Station has been renamed to Kitaro Police Station in honor of Gegege no Kitaro's creator, Shigeru Mizuki (84), who was born in the same city.